fbpx

De vraag

De GGD, brandweer, GHOR en politie Gelderland-Midden werken al jaren samen in het adviseren van gemeenten over veiligheid en gezondheid in relatie tot (ruimtelijke) ontwikkelingen. Binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is een uniek palet aan expertise op de thema’s veiligheid en gezondheid aanwezig. Oostkracht10 is gevraagd om de ondersteunen bij het benutten van deze potentiële kracht.

De aanleiding

Binnen VGGM is een breed palet aan expertise op de thema’s veiligheid en gezondheid aanwezig. Alle partijen delen het gevoel dat dit potentieel nog meer tot zijn recht kan komen in het beperken en  voorkomen van ongevallen en gezondheidsrisico’s en het bevorderen van de gezondheid en veiligheid. GGD, brandweer en GHOR zien kansen om met het intensiveren van de samenwerking het gezamenlijke belang, namelijk het stimuleren van een ‘veilige en gezonde leefomgeving’ beter te kunnen behartigen. Een belangrijke motor in het intensiveren van de samenwerking is de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal op 1 januari 2022 van kracht wordt en biedt een nieuwe structuur voor het inrichten van de fysieke leefomgeving. In artikel 1.3 is het volgende opgenomen over het maatschappelijk doel van deze nieuwe wet:

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

  • bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
  • doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De opdrachtgevers (gemeenten) van VGGM staan voor de opgave om de maatschappelijke doelstelling voor een veilige en gezonde leefomgeving te operationaliseren in eerst een omgevingsvisie en later in een programma en/of omgevingsplan. Juist hierin kan VGGM haar meerwaarde laten zien.

Onze oplossing

Oostkracht10 heeft als smeerolie gefungeerd om alle partijen (zowel op management- als specialistenniveau) dichter bijelkaar te brengen. We hebben met energie en enthousiasme gewerkt aan een gezamenlijk doel voor de komende jaar. De doelstellingen en aanpak zijn beschreven in een programma met een looptijd van 2 jaar. De focus in het programma ligt op een nog betere samenwerken met collega’s binnen VGGM en partners en opdrachtgevers buiten VGGM aan een veilige en gezonde leefomgeving. Het streven naar een veilige èn gezonde leefomgeving moet in het DNA van alle medewerkers binnen VGGM een plek krijgen.

Met alle specialisten binnen VGGM is gewerkt aan een gezamenlijke set kernwaarden voor een Gezonde en Veilige Leefomgeving.

Samen met een team van enthousiaste medewerkers van de GGD, brandweer, GHOR is het programma “Veilige en Gezonde Leefomgeving 2020-2021 – Samenwerken in de fysieke leefomgeving” vastgesteld.

 

Veiligheids- en Gezondheidsregio GM

Persoonlijk advies?

Dirk Jan de Boer
Whatsapp icon