fbpx
16 december 2020

Aandachtsgebieden nog niet op orde?

Geen nood: Oostkracht10 heeft genoeg rekenkracht en helpt graag. 

Recent heeft het Rijk de aandachtsgebieden van alle Seveso inrichtingen opgeleverd aan de provincies en de betreffende bedrijven. Voor een aantal bedrijven, waaronder Seveso inrichtingen, kent de Omgevingswet namelijk geen gestandaardiseerde aandachtsgebieden. In die gevallen is maatwerk nodig en moeten de aandachtsgebieden specifiek berekend worden.

Voor niet-Seveso inrichtingen waarvoor de aandachtsgebieden ook specifiek berekend moeten worden heeft het Rijk eveneens een project opgezet. Dit project bevindt zich in de afrondende fase.  Wellicht waren er in jouw regio echter bedrijven waarvoor niet tijdig de juiste informatie kon worden aangeleverd waardoor de aandachtsgebieden niet berekend konden worden. Bijvoorbeeld omdat de omgevingsvergunning of het benodigde rekenbestand verouderd of niet beschikbaar was. Of omdat er onder de Omgevingswet categorieën van risicovolle bedrijven bij zijn gekomen waar voorheen niet voor gerekend hoefde te worden.

Ook voor deze activiteiten moet het bevoegd gezag de aandachtsgebieden gaan bereken vanaf 1 januari 2024 met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Geen tijd of kennis om deze laatste aandachtsgebieden in zelf te berekenen? Geen nood: Oostkracht10 heeft rekenkracht en komt jou graag helpen.

Persoonlijk advies?

Tom Reijers
Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon