fbpx
Terug naar overzicht

Vragen over dit webinar?

Roy

Webinar ARIE impact

Valt jouw bedrijf ook onder de herziene ARIE-regeling? Door de wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit vallen per 1 januari 2023 meer bedrijven onder deze regeling. Na dit webinar weet jij of de herziene regeling van toepassing is op jouw organisatie, wat de consequenties zijn en hoe je daarmee aan de slag kunt.

ARIE-regeling

Bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen kunnen te maken krijgen met een Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (ARIE). Op basis van de ARIE worden maatregelen genomen gericht op het voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De regelgeving is per 1 januari 2023 herzien. Reden hiervoor is dat de huidige regelgeving op een aantal punten niet gebruiksvriendelijk en moeilijk handhaafbaar is. De herziening beoogt betere naleving en handhaving. Veiligheid van werknemers wordt op die manier beter gewaarborgd. Dat deze regeling voor meer bedrijven geldt, heeft impact. Deze bedrijven moeten niet alleen een aanvullende RI&E uitvoeren, maar dienen ook te voldoen aan:

 • Een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)
 • Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
 • Intern noodplan

De eisen zijn vergelijkbaar met de eisen die al aan de huidige BRZO-bedrijven worden gesteld (straks onder de Omgevingswet ‘Seveso-inrichtingen’ genaamd).

Wil je liever direct hulp van een van onze krachtpatsers? Vraag dan een Quick scan ARIE-regeling aan.

Voor wie

Dit webinar is voor diegenen waarvoor de ARIE-regeling nieuw is en beter willen begrijpen op welke grond deze regeling voor jouw bedrijf van toepassing is of kan worden en wat de consequenties zijn.

Stef

Stef van der Zee

Adviseur en eigenaar Oostkracht10

De term 'aanvullende' RI&E zorgt vaak voor een onderschatting van de impact en potentiële complexiteit. Het zijn van een ARIE-plichtig bedrijf betekent dat de preventie en beheersing van risico's op zware ongevallen doordrongen moet zijn in de organisatie en doorleefd moet worden, van beleid tot de dagelijkse praktijk.

Wat dit webinar jou brengt

 • Je leert wat de herziene ARIE-regeling inhoudt en wat er verandert
 • Je krijgt handvatten om de impact van de ARIE-regeling op jouw bedrijf in te schatten
 • Je kunt aan de slag met de voorbereiding op de nieuwe ARIE-regeling
 • Je deelt kennis en ervaring met andere cursisten

Compact webinar

Het webinar duurt 1,5 uur en wordt zowel in april als mei aangeboden.

Programma

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving?
 • Hoe verhouden de ARIE-regeling en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) zich tot elkaar?
 • Wat zijn de (nieuwe) drempelwaarden voor de herziene regeling?
 • Welke eisen stelt de herziene ARIE-regeling aan het bedrijf?
 • Hoe werkt een veiligheidsbeheerssysteem op hoofdlijnen?

Onze trainers met elk hun eigen expertise

Dit webinar wordt door twee van onze krachtpatsers gegeven:

Roy Herngreen

Roy zijn enthousiasme is aanstekelijk. Hij deelt graag de ins en outs over de herziene ARIE-regeling en de uitdagingen daarbij.

Roy Herngreen

Gerjan de Ruiter

Gerjan is specialist managementsystemen en vertaalt de theorie naar tastbare handvatten waar jij verder mee kan.

Gerjan de Ruiter

Data en locatie

18 apr

Dinsdag

08:30 - 10:00

Trainers

Roy Herngreen en Gerjan de Ruiter

Locatie

Online via Teams

9 mei

Dinsdag

12:00 - 13:30

Trainers

Roy Herngreen en Gerjan de Ruiter

Locatie

Online via Team

Gratis deelname

Dit webinar bieden we jou gratis aan, zodat jij met de opgedane kennis kunt inschatten wat de herziening van de ARIE-regeling voor jou en je organisatie betekent. Daarna kun je aan de slag om jouw organisatie goed voor te bereiden.

 

Whatsapp icon