fbpx
28 mei 2021

Basishulpverlening en crisismanagement

Sinds 2019 werken wij met Carinova al samen om de interne basishulpverlening en het crisismanagement bij hun te versterken. Inmiddels ligt er een crisisplan en een zorgcontinuïteitsplan klaar en zijn alle BHV-plannen geactualiseerd. Een logisch vervolg is dat alle medewerkers van Carinova worden getraind op de aspecten die in deze BHV-plannen staan beschreven. Dan denken we al snel aan trainingen op locatie waarbij we de deelnemers laten zien hoe EHBO, AED, kleine blusmiddelen en ontruimingen werken. Het ironische is dat de coronacrisis het op dit moment bemoeilijkt om ons op deze manier voor te bereiden op crises die nog komen gaan. Door het besmettingsgevaar kunnen fysieke BHV-trainingen op dit moment namelijk niet door gaan. Moet iedereen dan maar ongetraind blijven? Carinova vindt van niet en wij van Oostkracht10 ook niet. Daarom hebben we de afgelopen weken samen gewerkt aan een online BHV-training.

Dan maar een online BHV-training!

Wat de inhoud moest worden van de online BHV-training was al snel duidelijk. Maar hoe kan ervoor worden gezorgd dat een online training net zo interactief wordt als de fysieke variant? We kunnen geen fikkie stoken en hier vervolgens blusmiddelen op leeg spuiten. We kunnen geen rollenspel organiseren waarbij de een het slachtoffers speelt en de ander EHBO moet verlenen of een AED moet gebruiken. En we kunnen een gang niet onder rook zetten om vervolgens een ontruiming na te spelen. Maar er is ook zoveel wat we wel kunnen! De afgelopen weken hebben we met Carinova een online training in elkaar gezet en meerdere malen getest. Inmiddels hebben we de eerste training gegeven en horen we veel enthousiaste geluiden.

Hoe ziet een dergelijke training eruit?

Voorafgaand aan een training krijgt iedereen een uitnodiging voor een videogesprek. Wanneer alle deelnemers aanwezig zijn, beginnen we met een voorstelronde. De deelnemers mogen hun mobiel erbij pakken en via een handige online tool vullen alle deelnemers hun naam en functie in. Ook vragen we iedereen naar de ervaring die ze al hebben met onder andere EHBO, brand en ontruiming. De antwoorden verschijnen op het scherm dat wij delen in het videogesprek. Op basis van deze input vragen we sommige deelnemers om wat meer te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Dit is een mooie opwarming voor de rest van de training. Vervolgens laten we een reconstructievideo zien van een brand met ernstige gevolgen, die echt heeft plaatsgevonden. De deelnemers hebben nu duidelijk waarom deze BHV-training zo belangrijk is.

In het volgende onderdeel van de training vertellen we hoe op dit moment de basishulpverlening binnen hun eigen organisatie is geregeld en welke maatregelen op gebouwniveau aanwezig zijn. Voor dit laatste gebruiken we een echte plattegrond en laten we stap voor stap zien welke maatregelen (bijvoorbeeld blusmiddelen, alarmeringssysteem en compartimentering) er zijn en waar in het gebouw ze te vinden zijn. Bij alle onderdelen geven de trainers voorbeelden uit de praktijk, zoals de deelnemers die kennen, en stellen ze prikkelende vragen.

Leve de BHV-koning

Bij het laatste inhoudelijke deel van de training krijgen deelnemers te zien wat ze moeten doen bij brand en andere ongevallen. Carinova heeft voor dit onderdeel een eigen instructiefilm en protocolkaarten per locatie gemaakt. Dit zijn twee hulpmiddelen die alle lesstof nog weer een stuk levendiger maken voor de deelnemers en waarmee ze een handelingsperspectief hebben op het moment dat een calamiteit zich echt voordoet.

We sluiten af met een samenvatting, waarna de deelnemers hun mobiel er weer bij mogen pakken. Met behulp van een quiz gaan we na of de deelnemers de belangrijkste zaken hebben onthouden. Via dezelfde handige tool als bij de voorstelronde, stellen we een aantal meerkeuzevragen en de deelnemers kunnen via hun mobiel een antwoord aanklikken. Op het scherm dat we delen in het videogesprek is steeds zichtbaar voor welke antwoorden de deelnemers hebben gekozen. Uiteindelijk wordt duidelijk wie de winnaar is en wie zich BHV-koning mag noemen!

Toch ook nog een table-top-oefening?

Inmiddels hebben we ook een online table-top-oefening klaar liggen waarmee we met de deelnemers toch een ontruiming kunnen naspelen. In een online werkomgeving kunnen wij een plattegrond van het gebouw inladen en poppetjes aanmaken. Deze poppetjes hebben allemaal een bepaalde beginpositie in het gebouw. In het geval van Carinova gaat het bijvoorbeeld over een woonzorglocatie waarbij tien bewoners in hun eigen kamer zitten en twee bewoners en drie zorgmedewerkers zich in de woonkamer bevinden. Iedere deelnemer krijgt een poppetje toegewezen die hij of zij zelf kan verplaatsen over de plattegrond. Ergens op de plattegrond zal een brand worden ingetekend en op dat moment mogen de deelnemers overleggen over hoe ze gaan reageren op deze calamiteit. Uiteindelijk zijn er drie poppetjes (de zorgmedewerkers) die de ontruiming op de plattegrond inzetten en die de andere poppetjes (de bewoners) instrueren.

Gedurende de oefening tekenen we nieuwe ontwikkelingen in, zoals een brand die groter is geworden of rook dat zich steeds meer verspreidt. Op die manier leren deelnemers reageren op een steeds veranderende situatie. Uiteindelijk sluiten we af met een evaluatie.

Helaas hebben we nog geen ideeën voor een online reanimatie, maar wie weet wat er in de toekomst mogelijk is. Wil je meer weten over onze online BHV-training? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Meer informatie?

Nandi van Voorst

Nandi van Voorst

Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon