fbpx
Offerte aanvragen

Advies externe veiligheid voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Loop je in een ruimtelijke ontwikkeling tegen de beperkingen voor het thema externe veiligheid aan? Niet alleen milieucontouren stellen grenzen aan ruimtelijke ontwikkelingen, ook het gemeentelijke omgevingsplan kan grenzen stellen. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Dit kan zijn omdat het plan in strijd is met de algemene regels van het omgevingsplan. Een BOPA is eigenlijk een omgevingsvergunning waarvan het verlenen ervan in een groot deel van de gevallen vrij eenvoudig is. Met een advies externe veiligheid voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) van Oostkracht10 denken we mee over welke veilige mogelijkheden er wel zijn.

Veilige ruimte voor ontwikkeling met Oostkracht10

Wil je een externe veiligheidsanalyse uit laten voeren voor de uitbreiding van een pand of gebied? Wil je een advies over opkomende ruimtelijke ontwikkelingen waarbij ook een veilige omgeving in acht moet worden gehouden? Is het nodig om een verantwoording groepsrisico op te stellen? Dan kan Oostkracht10 je verder helpen. We kijken goed, denken in kansen en laten mogelijkheden zien. Het kan zijn dat de gemeente vraagt om een kwantitatieve risicoberekening (QRA) uit te voeren. Daar zijn onze specialisten bedreven in. Het resultaat van deze analyse is een notitie externe veiligheid waarin we het beoogde plan toetsen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze notitie kun je ook gebruiken als paragraaf externe veiligheid voor een ruimtelijke onderbouwing.

Nog liever denken we vroeg in het ontwerpproces mee om in het ontwerp veiligheidswinst te behalen. We kennen de mogelijkheden: van opvangstelsels voor lekkende stoffen, ‘blinde gevels’, kwetsbare functies op de goede plek en goed ingerichte vluchtwegen. En het resultaat mag er zijn. Daardoor kunnen bedrijven misschien tóch uitbreiden, of er blijkt ruimte te zijn om een doods gebied aantrekkelijker en veiliger te maken.

Aandachtsgebieden externe veiligheid voor ruimtelijke plannen

Externe veiligheid, de beoordeling van de risico’s met gevaarlijke stoffen voor haar omgeving, is en blijft een complex thema. De Omgevingswet brengt hier verandering in door de introductie van minder technische beoordelingsinstrumenten, namelijk ‘aandachtsgebieden’. Deze aandachtsgebieden vormen de basis voor een goed gesprek over externe veiligheidsrisico’s tussen overheden, burgers en bedrijven. Deze aanpak is weliswaar minder technisch, maar daarmee niet minder complex.

Concluderend: de nieuwe aandachtsgebieden doen een beroep op onze communicatieve vaardigheden en het vermogen creatieve oplossingen te bedenken. Daar weten we bij Oostkracht10 wel raad mee.

Offerte Advies externe veiligheid voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon