fbpx
Offerte aanvragen

QRA voor bedrijfsprocessen met Safeti-NL

Waar te beginnen met een kwantitatieve risicoanalyse?

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten rekening houden met de risico’s van die stoffen voor de omgeving. Hiervoor is kennis nodig over de kans en het effect van deze risico’s. De wijze waarop je als bedrijf dit in beeld brengt is niet vrijblijvend. Het moet geschieden volgens een door de overheid vastgestelde methode: de kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

Het resultaat van deze studie – de omvang van de externe veiligheidsrisico’s – vormt de basis waarop het bevoegd gezag besluit om je wel of niet een omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast geeft de studie inzicht in kansen voor het veiliger inrichten van uw bedrijfsprocessen. Bij Oostkracht10 werken de specialisten voor wie het uitvoeren van een QRA studie dagelijkse kost is. Bovendien hebben wij alle de (verplichte) opleidingen genoten voor het gebruik van het softwarepakket Safeti-NL.

Wij bieden een QRA-rapport op maat, inclusief handelingsperspectief

Voordat we starten met de QRA studie gaan we eerst in gesprek over jullie plannen. Wat wil jullie precies voor elkaar krijgen en in welke fase verkeren deze plannen? Misschien zijn jullie bezig met het uitbreiden van een bestaande fabriek en moet daarvoor een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Of misschien zit dit plan nog in de due diligence-fase. Dit zal het detailniveau van de analyse bepalen.

Vervolgens verzamelen we samen de benodigde gegevens en gaan onze rekenmeesters aan de slag. Als de eerste resultaten beschikbaar zijn, gaan we met je in gesprek over de berekende externe veiligheidsrisico’s en hoe deze risico’s zich verhouden tot de wettelijke normen. Zo zullen we o.a. de nieuwe ‘aandachtsgebieden’ externe veiligheid met je bespreken. Indien nodig kunnen we tevens bekijken waar in de bedrijfsvoering veiligheidsoptimalisaties mogelijk zijn.

Het eindresultaat: een QRA rapport met daarin de vereiste onderdelen dat jij kunt indienen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij het verzoek om een ruimtelijk plan te wijzigen.

Voor alle bedrijven die activiteiten uitvoeren met gevaarlijke stoffen

Werkt jouw (BRZO) bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Of werkt je organisatie met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 bedrijven) zoals opslag- en distributiecentra? Dan moet je mogelijk een QRA studie uitvoeren.

Meer weten over een QRA?

George Rutten
Whatsapp icon