fbpx
Offerte aanvragen

QRA voor bedrijfsprocessen met Safeti-NL

De omvang van externe veiligheidsrisico’s in beeld met een kwantitatieve risicoanalyse

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten rekening houden met de risico’s van die stoffen voor de omgeving. Hiervoor is kennis nodig over de kans en het effect van deze risico’s. De wijze waarop je dit als bedrijf in beeld brengt is niet vrijblijvend. Het moet geschieden volgens een door de overheid vastgestelde methode: de kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

Het resultaat van deze studie – de omvang van de externe veiligheidsrisico’s – vormt de basis waarop het bevoegd gezag besluit om je wel of niet een omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast geeft de QRA inzicht in kansen voor het veiliger inrichten van jouw bedrijfsprocessen.

Wij bieden een QRA-rapport op maat, inclusief handelingsperspectief

Bij Oostkracht10 werken de specialisten voor wie het uitvoeren van een QRA dagelijkse kost is. Bovendien hebben wij alle de (verplichte) opleidingen genoten voor het gebruik van het softwarepakket Safeti-NL.

Voordat we starten met de QRA gaan we eerst in gesprek over jullie plannen. Wat wil jullie precies voor elkaar krijgen en in welke fase verkeren deze plannen? Misschien zijn jullie bezig met het uitbreiden van een bestaande fabriek en moet daarvoor een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Of misschien zit dit plan nog in de due diligence-fase. Dit zal het detailniveau van de analyse bepalen.

Vervolgens verzamelen we samen de benodigde gegevens en gaan onze rekenmeesters aan de slag. Als de eerste resultaten beschikbaar zijn, gaan we met jullie in gesprek over de berekende externe veiligheidsrisico’s en hoe deze risico’s zich verhouden tot de wettelijke normen. Zo zullen we o.a. de nieuwe ‘aandachtsgebieden’ externe veiligheid met je bespreken. Indien nodig kunnen we tevens bekijken waar in de bedrijfsvoering veiligheidsoptimalisaties mogelijk zijn.

Het eindresultaat: een QRA rapport met daarin de vereiste onderdelen dat jullie kunnen indienen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of bij het verzoek om een ruimtelijk plan te wijzigen.

Voor alle bedrijven die activiteiten uitvoeren met gevaarlijke stoffen

Werkt jouw bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Of werkt je bedrijf met grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 bedrijven) zoals opslag- en distributiecentra? Dan dien je mogelijk een QRA uit te voeren. Wij zetten graag onze expertise in en helpen je graag!

Meer weten over deze QRA?

George Rutten

Offerte QRA voor bedrijfsprocessen

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon