fbpx
Offerte aanvragen

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfsnoodplan

Geen enkele organisatie is vrij van incidenten, en op een dag kan dit zo maar eens leiden tot onzekerheden over het voortbestaan van jouw organisatie. De veiligheid en gezondheid van jouw werknemers, de financiële situatie en het imago worden ernstig bedreigd. In die situatie moet je kunnen vertrouwen op je bedrijfsnoodorganisatie. Met de inzet van een vierstappenplan werken we graag samen met jou aan een effectieve bedrijfsnoodorganisatie.

Bedrijfsnoodorganisatie voor industriële risico’s

Elk (industrieel) bedrijf moet op basis van de Arbowet en de Seveso-richtlijn (wanneer van toepassing) een bedrijfsnoodorganisatie inrichten. De bedrijfsnoodorganisatie heeft als doel om bij een ongeval de effecten op de betrokken collega’s te beperken. En wanneer mogelijk de effecten voor de omgeving of het bedrijf te beperken. In bijvoorbeeld het Veiligheidsrapport staan vaak ook allerlei ongevalsscenario’s (met gevaarlijke stoffen) beschreven, waarin voor het beheersen van het veiligheidsrisico wordt uitgegaan van een effectieve bedrijfsnoodorganisatie.

De laatste jaren vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie steeds vaker aan bedrijven om aan te tonen in hoeverre de bedrijfsnoodorganisatie effectief is in het uitvoeren van haar taak. Wij merken dat industriële bedrijven best worstelen met het gestructureerd en aantoonbaar werken aan de kwaliteit van de bedrijfsnoodorganisatie.

Vierstappenplan

We helpen je graag met het verbeteren of opzetten van je bedrijfsnoodorganisatie. Daarvoor hebben we een aantal modules ontwikkeld, waarmee we jouw bedrijfsnoodorganisatie steeds een stap verder kunnen brengen.

Module 1: Maatgevende veiligheidsrisico’s in beeld

De bedrijfsnoodorganisatie moet ingrijpen op de voor jouw bedrijf relevante ongevalsscenario’s. In deze module analyseren we welke ongevalsscenario’s maatgevend kunnen zijn voor het ingrijpen van de bedrijfsnoodorganisatie. In detail analyseren we een aantal ongevalsscenario’s en de gewenste inzet van de bedrijfsnoodorganisatie. Voor Seveso-richtlijnen maken we gebruik van o.a. de installatiescenario’s uit het Veiligheidsrapport en de Bedrijfsbrandweerrapportage. Het resultaat van deze module is een beeld van de gewenste inzet van de bedrijfsnoodorganisatie voor de maatgevende ongevalsscenario’s.

Module 2: Opstellen of optimaliseren bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan (BNP) is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit of incident zich voordoet. De Arbowet noemt dit ook wel het ‘intern noodplan’. Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor de meeste bedrijven (behalve Seveso-inrichtingen) geen wettelijke verplichting. Wij adviseren bedrijven om wél een bedrijfsnoodplan op te stellen. Dan bedoelen we een praktisch document dat in de voorbereiding op incidenten helpt om verantwoordelijkheden en taken scherp te krijgen. Het resultaat van deze module is een bedrijfsnoodplan dat voldoet aan de minimale eisen uit de Arbo-regeling. Bovendien voegen wij vaak ‘proces-kaarten’ toe, die tijdens een incident snel een overzicht geven van de gewenste handelingen.

Module 3: Opleidingsplan en competentiematrix

Als de inrichting en beschrijving van de bedrijfsnoodorganisatie dan gereed is ligt er nog een belangrijke uitdaging! De uitdaging is om de bedrijfsnoodorganisatie in de praktijk ook te laten functioneren, zoals van tevoren uitgedacht. Dat duurt vaak jaren, want het vereist consequente aandacht voor opleiden, trainen en oefenen. Met een praktisch opleidingsplan helpen we je graag om dit doel te bereiken. De basis van onze aanpak is een competentiematrix, waarin we gedetailleerd uitwerken welke taken in welke situaties uitgevoerd moeten worden. Het resultaat van deze stap is een meerjarenplanning, gebaseerd op een goed overzicht in de competentiematrix.

Module 4: Oefenen

Om de bedrijfsnoodorganisatie veilig en effectief te laten werken, moet geïnvesteerd worden in opleiden, trainen en oefenen. Veel bedrijven hebben al een opleider voor het verzorgen van de basis BHV-vaardigheden. Onze meerwaarde zit in het oefenen: het begeleiden van deelnemers van de bedrijfsnoodorganisatie bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Op basis van de competentiematrix (module 3) organiseren we oefeningen, waarin het gedrag van de deelnemer in een incident-situatie centraal staat. Met oefenen, oefenen en oefenen zorgen we dat de juiste automatismen onderdeel worden van de bedrijfsnoodorganisatie.

Oostkracht10 helpt je graag

Wij hebben inmiddels veel ervaring met het voorbereiden van de bedrijfsnoodorganisatie van (industriële) bedrijven en instellingen. Hoe is de bedrijfsnoodorganisatie binnen jouw organisatie geregeld? Is alles up-to-date of zijn de plannen zwaar verouderd en kunnen de medewerkers wel wat oefening gebruiken? Geen enkele organisatie is immers incidentvrij en hoe cliché ook, voorkomen is beter dan genezen. Neem gerust contact met ons op zodat we samen de opties kunnen verkennen.

Offerte Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfsnoodplan

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon