fbpx
Offerte aanvragen

Veiligheidsrapport voor BRZO

Heeft jouw bedrijf de risico’s in beeld?

Ga je de opslag van gevaarlijke stoffen uitbreiden en val je daardoor onder het BRZO? Of val je al jaren onder het BRZO en moet je Veiligheidsrapport geactualiseerd worden? Als bedrijf wil je de zaken goed op orde hebben. Ook op het gebied van arbo, milieu en veiligheid. Zeker als je als bedrijf onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) valt krijg je te maken met complexe wet- en regelgeving. Oostkracht10 helpt je met het opstellen van een Veiligheidsrapport voor BRZO-bedrijven.

Wij bieden een veiligheidsrapport voor BRZO-bedrijven

In Nederland is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Het BRZO integreert de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Het doel van het Besluit is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Daarom moeten BRZO-bedrijven de veiligheidsrisico’s inventariseren. Om vervolgens maatregelen te treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

De eisen die het Besluit aan BRZO-bedrijven stelt is afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen stoffen. Het Besluit kent een lage drempelwaarde en een hoge drempelwaarde. Alle bedrijven die meer gevaarlijke stoffen opslaan dan de ‘hoge drempelwaarde’ zijn verplicht om een Veiligheidsrapport op te stellen. Het Veiligheidsrapport beschrijft de actuele veiligheidssituatie van je bedrijf. Het veiligheidsrapport toont aan dat:

  • een preventiebeleid voor zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem is ingevoerd;
  • de gevaren van zware ongevallen en ongevalscenario’s zijn geïdentificeerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om die zware ongevallen te voorkomen;
  • het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle installaties voldoende veilig en betrouwbaar zijn;
  • en een intern noodplan is ingevoerd.

Het Veiligheidsrapport wordt iedere 5 jaar geactualiseerd. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu volstaat het opstellen van een zogenaamd “gesterd-Veiligheidsrapport”. Dit is een uitgekleed Veiligheidsrapport, wat voldoende informatie bevat voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

Wij nemen twijfels over jouw compliance aan de BRZO-wetgeving weg

Wij weten al te goed hoe uitgebreid het takenpakket van de HSE-afdeling, leidinggevenden, plantmanagers of bedrijfseigenaren is. We snappen dat het opstellen van een Veiligheidsrapport er niet even bij gedaan kan worden. We komen je bedrijf graag bezoeken, spreken alle installaties met je door en zo zorgen we samen voor een passend en helder Veiligheidsrapport. Kortom: met het opstellen van een Veiligheidsrapport door Oostkracht10 kun je met een gerust hart de BRZO-inspectie tegemoetzien en een omgevingsvergunning aanvragen.

Grip op compliance

We denken ook graag mee over de toekomst, zodat het voor jou steeds makkelijker wordt om compliant te zijn met alle HSE wet- en regelgeving. De compliance tool van Pharius helpt jou grip te houden op je compliance. Laat dat inspectiebezoek maar komen! Nieuwsgierig of dat iets is voor jouw organisatie? Je leest hier meer over Pharius.

 

Vragen over deze dienst?

Roy
Whatsapp icon