Offerte aanvragen

MRA – Milieu Risico Analyse voor oppervlaktewater

Ben je een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen of onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) valt? Dan is de kans groot dat je rekening moet houden met de risico’s van onvoorziene lozingen naar oppervlaktewater of het riool. De wijze waarop je dit als bedrijf in kaart dient te brengen, moet voldoen een vastgestelde Milieu Risico Analyse (MRA) methode. Bij Oostkracht10 werken specialisten voor wie het uitvoeren van een MRA hun tweede natuur is. Het rekenprogramma Proteus kennen wij op ons duimpje. Bovendien zijn we in staat de resultaten op een eenvoudige wijze aan je uit te leggen.

MRA

Een toegankelijke MRA met concrete maatregelen

Voordat we starten met de Milieu Risico Analyse studie gaan we in gesprek over je plannen. Wat is de doelstelling van je bedrijf en in welke fase zijn de bijbehorende plannen? Op basis van de antwoorden op deze vragen bepalen we een aanpak die het beste aansluit bij jouw doelstellingen én de eisen van het bevoegd gezag.

Voor een MRA hebben we inzicht nodig in onder andere installatiegegevens en de type gevaarlijke stoffen. Deze brengen we samen in beeld en vervolgens modelleren we dit in het rekenprogramma. De resultaten leggen we vast in een begrijpbare rapportage en bespreken deze met je. We leggen uit wat de risico’s zijn en of je hiermee voldoet aan de gestelde eisen. Ook staan wij stil bij welke concrete maatregelen je kunt treffen om de milieueffecten verder te beperken. Het resultaat is een MRA die aansluit op jullie bedrijfsdoelstelling en voldoet aan alle vereiste onderdelen. Je krijgt van ons dus een toegankelijk proces en rapportage voor een MRA.

Voor welke bedrijven is een MRA nodig?

Werkt jouw Brzo bedrijf met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en bestaat bij jouw bedrijf een verhoogd risico op onvoorziene lozingen? Of zijn in jouw bedrijf grote hoeveelheden waterbezwaarlijke stoffen aanwezig en/of zijn lozingen van grote hoeveelheden vervuild bluswater mogelijk? Dan moet je misschien een MRA studie uitvoeren. Wij zijn er om je te helpen. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

Vragen? Ik help je graag.

Whatsapp icon