fbpx
Offerte aanvragen

QRA voor hogedruk aardgasleidingen met Carola

Heb je bouwplannen in de omgeving van een hogedruk aardgasleiding? In Nederland liggen er nogal wat hogedruk aardgasleidingen in de grond. Hoewel de kans heel klein is, kan een incident met een hogedruk aardsgasleiding tot grote schade in de omgeving leiden. Daarom moet je bij bijvoorbeeld de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling langs een hogedruk aardgasleiding vaak rekening houden met deze externe veiligheidsrisico’s. De wijze waarop deze externe veiligheidsrisico’s in beeld gebracht moet worden is niet vrijblijvend. Het moet geschieden volgens een door de overheid vastgestelde methode: de kwantitatieve risicoanalyse of QRA voor het risico van hogedruk aardgasleidingen.

Het resultaat van deze studie – de omvang van de externe veiligheidsrisico’s – vormt de basis waarop het bevoegd gezag besluit om je wel of niet de ruimte te bieden voor je gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast geeft de studie inzicht in kansen voor het veiliger of optimaler inrichten van je ruimtelijk plan. Bij Oostkracht10 werken de specialisten voor wie het uitvoeren van een QRA voor het risico van hogedruk aardgasleidingen dagelijkse kost is. Bovendien hebben wij alle de opleidingen hebben genoten voor het gebruik van het softwarepakket Carola.

Wij bieden geen QRA-rapport, maar aan advies op maat

Voordat we starten met de QRA studie gaan we eerst in gesprek over jullie plannen. Wat wil jullie precies voor elkaar krijgen en in welke fase verkeren deze plannen? Misschien zijn jullie bezig met een stedenbouwkundige schets en kan er nog meegedacht worden in het ontwerp. Of misschien wordt het tijd om het bestemmingsplan aan te passen. Dit zal het detailniveau van de analyse bepalen.

Vervolgens verzamelen we samen de benodigde gegevens en gaan onze rekenmeesters aan de slag. Als de eerste resultaten beschikbaar zijn, gaan we met je in gesprek over de berekende externe veiligheidsrisico’s en hoe deze risico’s zich verhouden tot de wettelijke normen. Indien nodig kunnen we tevens bekijken waar in het ontwerp veiligheidsoptimalisaties mogelijk zijn.

Het eindresultaat: een advies op maat en een QRA rapport met daarin de vereiste onderdelen dat jij kunt indienen bij het verzoek om een ruimtelijk plan te wijzigen.

Voor al het vervoer van gevaarlijke stoffen

Is je ruimtelijke ontwikkeling gepland in de buurt van een hogedruk aardgasleiding? Dan moet je mogelijk een QRA studie uitvoeren.

Meer weten over deze QRA?

Hans Baijense
Whatsapp icon