fbpx
Offerte aanvragen

QRA voor hogedruk aardgasleidingen met Carola

Waarom een kwantitatieve risicoanalyse?

Heb je bouwplannen in de omgeving van een hogedruk aardgasleiding? In Nederland liggen er nogal wat van dit soort gasleidingen in de grond, van Groningen tot Zeeland. Hoewel de kans heel klein is, kan een incident met een hogedruk aardsgasleiding tot grote schade in de omgeving leiden. Denk hierbij aan een fakkelbrand, wat niet ondenkbaar is gezien grote ongevallen in België (2004), Taiwan (2013) en Duitsland (2014). De effecten van een fakkelbrand zijn warmtestraling en rook. Dit leidt tot ernstige schade aan gebouwen of ernstige brandwonden en zelfs vergiftigingen bij personen in de directe omgeving als je hier niet op voorbereid bent.

Daarom moet je bij bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen vlakbij een hogedruk aardgasleiding rekening houden met deze externe veiligheidsrisico’s. De wijze waarop deze externe veiligheidsrisico’s in beeld gebracht moet worden, is niet vrijblijvend. Onder het ‘oude’ Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) was een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) zelfs een verplicht onderdeel. Echter is deze verplichte QRA komen te vervallen onder de Omgevingswet.

Het kan wel zo zijn dat de gemeente alsnog een QRA verwacht als onderdeel van de groepsrisicoverantwoording. Een berekening toont ook aan in hoeverre geschikte risicobeperkende maatregelen kosteneffectief zijn, bijvoorbeeld binnen een aandachts- of voorschriftengebied. Ten slotte kan een provincie in haar beleid opnemen dat het uitvoeren van een QRA op sommige plaatsen nodig is. Dit geldt vooral in situaties waarin al sprake is van een hoog groepsrisico, bijvoorbeeld bij een snelweg of spoorlijn dwars door bebouwd gebied.

Het resultaat van deze studie – de omvang van de externe veiligheidsrisico’s – vormt de basis waarmee het bevoegd gezag besluit om wel of geen ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen en plannen. Daarnaast geeft de QRA inzicht in kansen voor het veiliger of optimaler inrichten van je ruimtelijke plan.

Advies op maat én een QRA rapport

Bij Oostkracht10 werken specialisten voor wie het uitvoeren van een QRA voor de veiligheidsrisico’s van transport dagelijkse kost is. Bovendien hebben onze krachtpatsers de (verplichte) opleidingen gevolgd voor het gebruik van het softwarepakket Carola.

Voordat we starten met de QRA, gaan we eerst in gesprek over jullie plannen. Wat wil jullie precies gaan doen en in welke fase verkeren deze plannen? Misschien zijn jullie bezig met een stedenbouwkundige schets en kan er nog meegedacht worden in het ontwerp. Of misschien wordt het tijd om het omgevingsplan aan te passen. Dit zal het detailniveau van de analyse bepalen.

Vervolgens verzamelen we samen de benodigde gegevens en gaan onze rekenmeesters aan de slag. Als de eerste resultaten beschikbaar zijn, gaan we met jullie in gesprek over de berekende externe veiligheidsrisico’s en hoe deze risico’s zich verhouden tot de wettelijke normen. Als dit nodig is, dan kijken we graag met jullie mee waar in het ontwerp veiligheidsoptimalisaties mogelijk zijn.

Het eindresultaat is een advies op maat én een QRA rapport. Deze omvat alle vereiste onderdelen die je indient bij het verzoek om een initiatief of plan mogelijk te maken.

Voor al het vervoer van gevaarlijke stoffen

Is je ruimtelijke ontwikkeling gepland in de buurt van een hogedruk aardgasleiding? Dan dien je mogelijk een QRA uit te voeren. Wij zetten graag onze expertise in en helpen je graag!

Meer weten over deze QRA?

Hans Baijense

Offerte QRA voor hogedruk aardgasleidingen met Carola

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon