fbpx
Offerte aanvragen

QRA voor transport met RBMII

Waar te beginnen met een kwantitatieve risicoanalyse?

Heb je bouwplannen naast het spoor? Als exportland vervoeren we nogal wat gevaarlijke stoffen. Dit vervoer vindt plaats via de weg, het water en het spoor. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor de omgeving. Daarom moet je bij bijvoorbeeld de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling langs een spoorweg vaak rekening houden met deze externe veiligheidsrisico’s. De wijze waarop deze externe veiligheidsrisico’s in beeld gebracht moet worden is niet vrijblijvend. Het moet geschieden volgens een door de overheid vastgestelde methode: de kwantitatieve risicoanalyse of QRA voor de veiligheidsrisico’s van transport.

Het resultaat van deze studie – de omvang van de externe veiligheidsrisico’s – vormt de basis waarop het bevoegd gezag besluit om je wel of niet de ruimte te bieden voor je gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast geeft de studie inzicht in kansen voor het veiliger of optimaler inrichten van je ruimtelijk plan. Bij Oostkracht10 werken de specialisten voor wie het uitvoeren van een QRA voor de veiligheidsrisico’s van transport dagelijkse kost is. Bovendien hebben wij alle de (verplichte) opleidingen hebben genoten voor het gebruik van het softwarepakket RBMII.

Wij bieden geen QRA-rapport, maar advies op maat

Voordat we starten met de QRA studie gaan we eerst in gesprek over jullie plannen. Wat wil jullie precies voor elkaar krijgen en in welke fase verkeren deze plannen? Misschien zijn jullie bezig met een stedenbouwkundige schets en kan er nog meegedacht worden in het ontwerp. Of misschien wordt het tijd om het bestemmingsplan aan te passen. Dit zal het detailniveau van de analyse bepalen.

Vervolgens verzamelen we samen de benodigde gegevens en gaan onze rekenmeesters aan de slag. Als de eerste resultaten beschikbaar zijn, gaan we met je in gesprek over de berekende externe veiligheidsrisico’s en hoe deze risico’s zich verhouden tot de wettelijke normen. Indien nodig kunnen we tevens bekijken waar in het ontwerp veiligheidsoptimalisaties mogelijk zijn.

Het eindresultaat: een advies op maat en een QRA rapport met daarin de vereiste onderdelen dat jij kunt indienen bij het verzoek om een ruimtelijk plan te wijzigen.

Voor al het vervoer van gevaarlijke stoffen

Is je ruimtelijke ontwikkeling gepland in de buurt van een (rijks)weg, spoorweg of waterweg? Vindt er vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over één van deze wegen? Dan moet je mogelijk een QRA studie uitvoeren.

Meer weten over deze QRA?

Hans Baijense
Whatsapp icon