fbpx
Offerte aanvragen

QRA voor transport met RBMII

Waar te beginnen met een kwantitatieve risicoanalyse?

Heb je bouwplannen naast het spoor? Als exportland vervoeren we nogal wat gevaarlijke stoffen. Dit vervoer vindt plaats via de weg, het water en het spoor. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor de omgeving. Daarom moet je bij bijvoorbeeld de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling langs een spoorweg vaak rekening houden met deze externe veiligheidsrisico’s. De wijze waarop deze externe veiligheidsrisico’s in beeld gebracht moet worden is niet vrijblijvend.

Het ‘oude’ Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) maakte een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) hier vaak onderdeel van uit. Onder de Omgevingswet is de harde verplichting voor het uitvoeren van een QRA vervallen. Maar een gemeente kan alsnog om een QRA vragen als onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico. Een berekening toont ook aan in hoeverre geschikte risico beperkende maatregelen kosteneffectief zijn, bijvoorbeeld binnen een aandachts- of voorschriftengebied. Ten slotte kan een provincie in haar beleid opnemen dat het uitvoeren van een QRA op sommige plaatsen nodig is. Dit geldt vooral in situaties waarin al sprake is van een hoog groepsrisico, bijvoorbeeld bij een snelweg of spoorlijn dwars door bebouwd gebied.

Het resultaat van deze studie – de omvang van de externe veiligheidsrisico’s – vormt de basis waarmee het bevoegd gezag besluit om wel of geen ruimte te bieden voor je ruimtelijke ontwikkelingen en plannen. Daarnaast geeft de QRA inzicht in kansen voor het veiliger of optimaler inrichten van je ruimtelijke plan.

Advies op maat én een QRA rapport

Bij Oostkracht10 werken specialisten voor wie het uitvoeren van een QRA voor de veiligheidsrisico’s van transport dagelijkse kost is. Bovendien hebben onze krachtpatsers de (verplichte) opleidingen gevolgd voor het gebruik van het softwarepakket RBMII.

Voordat we starten met de QRA, gaan we eerst in gesprek over jullie plannen. Wat wil jullie precies gaan doen en in welke fase verkeren deze plannen? Misschien zijn jullie bezig met een stedenbouwkundige schets en kan er nog meegedacht worden in het ontwerp. Of misschien wordt het tijd om het omgevingsplan aan te passen. Dit zal het detailniveau van de analyse bepalen.

Vervolgens verzamelen we samen de benodigde gegevens en gaan onze rekenmeesters aan de slag. Als de eerste resultaten beschikbaar zijn, gaan we met je in gesprek over de berekende externe veiligheidsrisico’s en hoe deze risico’s zich verhouden tot de wettelijke normen. Als dit nodig is, dan kijken we graag met jullie mee waar in het ontwerp veiligheidsoptimalisaties mogelijk zijn.

Het eindresultaat is een advies op maat én een QRA rapport. Deze omvat alle vereiste onderdelen die je kunt indient bij het verzoek om een initiatief of plan mogelijk te maken.

Voor al het vervoer van gevaarlijke stoffen

Is je ruimtelijke ontwikkeling gepland in de buurt van een (rijks)weg, spoorweg of waterweg? Vindt er vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over één van deze wegen? Dan dien je mogelijk een QRA uit te voeren. Wij zetten graag onze expertise in en helpen je graag!

Meer weten over deze QRA?

Hans Baijense

Offerte QRA voor transport met RBMII

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon