fbpx
14 april 2021

Balans tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit is één van de doelen van de Omgevingswet. Voor ons is niets leuker dan samen met deskundigen en betrokkenen te werken aan die balans. De Omgevingswet vraagt zowel in de voorbereiding als in de uitvoering om meer samenwerking. Meer samenwerking betekent echter meer meningen en meer afstemming. Om een succesvol eindresultaat te verzekeren is procesbegeleiding essentieel.

Cluster 5

We nemen je graag mee in het project ‘werkdocument prioriteiten omgevingsveiligheid’. In het verlengde van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) gaat de versterking van omgevingsveiligheid in 2021-2024 verder. De uitwerking vindt plaats op basis van een zevental clusters met bijbehorende budgetten. Een van deze clusters is cluster 5 ‘Modernisering & Implementatie Omgevingsveiligheid en samenwerking REV’. Een deel van de subsidie voor cluster 5 is voor Omgevingsdiensten, waarvan ODNL de beheerder wordt. Het is belangrijk om duidelijk te maken welke prioriteiten, welke taken en werkzaamheden hieronder vallen en hoe het budget wordt verdeeld. De werkgroep binnen cluster 5 heeft de opdracht om hier invulling aan te geven en dit vast te leggen in een werkdocument. Aan ons de schone taak om de procesbegeleiding voor de werkgroep te verzorgen.

De uitdaging in dit project is om in een korte tijd met de werkgroep te komen tot een werkdocument die door alle betrokkenen wordt gesteund. We starten daarom door de opgave en de rolverdeling samen met de groep te bepalen. Aan deze stap besteden we veel aandacht omdat we van mening zijn dat dit essentieel is voor het proces. Vervolgens delen we het proces op in een aantal stappen met de bijbehorende planning. Dit biedt duidelijkheid aan de werkgroep en haar achterban. We werken graag met een aantal 1 op 1 interviews, werkgroep sessies, korte verslagen en een levend werkdocument. Op deze manier staan zowel de groep als de organisaties die ze vertegenwoordigen in de schijnwerpers. Bovendien heeft iedereen goed zicht op de voortgang. Dit geldt zowel voor het proces als de inhoud.

Samenwerken is de sleutel

Wij vinden het belangrijk dat iedereen wordt gehoord en dat er een ‘gevoel van samen’ is. Dat doen we door te luisteren, te vragen en waar nodig bij te sturen. Dankzij onze kennis en ervaring met de Omgevingswet en omgevingsveiligheid, zijn we in staat om te schakelen tussen de praktijk en het strategisch denken. Deze twee werelden brengen we uiteindelijk op papier samen.

Wij van Oostkracht10 begeleiden (werk)groepen, om uiteindelijk te komen tot een eindresultaat waar iedereen zich in kan vinden. Ons hart gaat sneller kloppen als we een werkgroep kunnen ontzorgen bij de inrichting van het proces. Bijvoorbeeld met als onderwerp de Omgevingswet, het milieu en/of de omgevingsveiligheid. Wij gaan daarbij grondig te werk en bewegen mee met de dynamiek van de werkgroep.

Dit project is nog in volle gang. We kijken er naar uit om met de werkgroep het eindresultaat te vieren en het proces te evalueren om ons klaar te maken voor de volgende uitdaging. Wil je meer weten over onze procesbegeleiding, project- of programmamanagement? Neem vrijblijvend contact met ons op, of bekijk meer voorbeelden.

Meer weten?

Merle de Lange
Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon