fbpx
Offerte aanvragen

Melding Activiteitenbesluit

Wil je starten met een nieuwe activiteit? Voor veel bedrijfsactiviteiten geldt geen vergunningsplicht maar gelden er algemene milieu- en veiligheidsregels. Deze zijn te vinden in het Activiteitenbesluit. Denk aan opslag en transportactiviteiten, houtbewerking, metaalbewerking, detailhandel, afleveren van brandstoffen etc. Hebben je nieuwe bedrijfsactiviteiten invloed op het milieu? Dan moet je in veel gevallen vier weken voor de start van deze activiteiten een zogenaamde melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente (bevoegd gezag).

Niet zeker of dit is wat je zoekt?

  • Ben je niet vergunning- maar melding plichtig volgens het activiteitenbesluit? Dan heb je de juiste pagina gevonden!
  • Ga je een nieuw bedrijf of een nieuwe vestiging starten, dan staan we klaar om je te helpen met een oprichtingsvergunning.
  • Heb je al een vergunning en veranderen je bedrijfsactiviteiten of breid je uit? Dan begeleiden wij je bij de aanvraag van een wijzigingsvergunning.
  • Wil je de wirwar van jouw vergunningen samenvoegen, of heeft het bevoegd gezag hierom gevraagd? Dan zoek je de revisievergunning.

Wij bieden ondersteuning gedurende het hele meldingsproces

Weet je niet waar je moet beginnen? Met onze kennis kunnen wij je ondersteunen. Als eerste inventariseren we de beoogde activiteiten. Op basis hiervan beoordelen we wat vanuit de milieuwetgeving nodig is, dus of activiteiten een meldingsplicht hebben. Zo ja, dan wordt er via het Omgevingsloket Online (OLO)  een melding ingediend bij de gemeente. Na het indienen van de melding kijken we welke milieumaatregelen behoren bij de activiteiten die zijn gemeld. Ook hierbij kunnen we ondersteunen. Door het uitvoeren van een audit beoordelen we of aan de wettelijke maatregelen is voldaan. Daarbij denken we na over hoe een inspectie van het bevoegd gezag er uitziet. Wij kunnen dus gedurende het hele proces ondersteuning bieden, tot aan het bevoegd gezag toe, maar wij kunnen ook alleen ondersteuning bieden waar dat wenselijk is.

Voor bedrijven die een melding Activiteitenbesluit willen doen (of twijfelen)

Vaak is de milieumelding bijzaak, er zijn tenslotte altijd zaken die meer prioriteit hebben. Toch moet elk bedrijf voldoen aan de milieuwetgeving. In overleg gaan we gezamenlijk bekijken welke acties noodzakelijk zijn, en bekijken we hoe we het proces efficiënt gaan regelen. Het resultaat is dat de bedrijfsactiviteiten wettelijk zijn geborgd bij het bevoegd gezag en dat duidelijk is aan welke milieumaatregelen moet worden voldaan.

Grip op compliance

We denken ook graag mee over de toekomst, zodat het voor jou steeds makkelijker wordt om compliant te zijn met alle HSE wet- en regelgeving. De compliance tool van Pharius helpt jou grip te houden op je compliance. Laat dat inspectiebezoek maar komen! Nieuwsgierig of dat iets is voor jouw organisatie? Je leest hier meer over Pharius.

Heb je nog vragen?

Stef

Stef van der Zee

Whatsapp icon