fbpx
Offerte aanvragen

Revisievergunning milieu

Stel, vanuit de milieuwetgeving heb je alles op orde. Je hebt een milieuvergunning en aanpassingen heb je gemeld, of een veranderingsvergunning voor aangevraagd. Vervolgens wil je nog iets wijzigingen en komt vanuit het bevoegd gezag ineens de wens of eis voor een revisievergunning. Wat nu?

Wanneer je voor de bedrijfsactiviteiten diverse vergunningen zijn afgegeven, dan kan het bevoegd gezag vragen om een revisievergunning. Hierbij bekijken we het gehele bedrijf en voegen alle reeds afgegeven vergunningen samen tot één vergunning. Het bevoegd gezag wil hiermee de situatie overzichtelijk maken. Met een revisievergunning worden alle activiteiten beoordeeld op de nieuwste inzichten. Het bevoegd gezag heeft rekening te houden met de rechten zoals jullie reeds hebben gekregen, maar ze mogen de bedrijfsactiviteiten wel weer beoordelen op voortschrijdende inzichten en op eventueel nieuwe technieken, de zogeheten BBT (Best beschikbare technieken).

Voor de beoordeling en het vaststellen van de benodigde voorschriften is een ‘revisievergunningsaanvraag’ nodig. Dit is bijvoorbeeld te vergelijken met het traject voor een oprichtingsvergunning.

Niet zeker of dit is wat je zoekt?

 • Wil je de wirwar van jouw vergunningen samenvoegen, of heeft het bevoegd gezag hierom gevraagd? Dan zit je hier goed!
 • Ga je een nieuw bedrijf of een nieuwe vestiging starten? Dan ben je op zoek naar de oprichtingsvergunning.
 • Heb je al een vergunning en veranderen je bedrijfsactiviteiten of breid je uit? Dan begeleiden wij je bij de aanvraag van een wijzigingsvergunning.
 • Ben je niet vergunning- maar melding plichtig volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dan helpen wij je bij het indienen van de melding.

Hoe kom je tot een goede vergunningsaanvraag?

Aangezien er al diverse documenten en onderzoeken zijn uitgevoerd voor de omgevingsvergunning milieu bij het oprichten van jullie bedrijf, is het meestal niet nodig om alles voor de revisievergunning opnieuw uit te laten voeren. Soms is een aanvullend onderzoek voldoende. Voor andere aspecten kan het wel nodig zijn om een geheel nieuw onderzoek in te dienen bij het bevoegd gezag.

Met onze kennis en ervaringen ondersteunen wij in het hele proces van vergunningverlening. We adviseren vervolgens over de manier van aanvragen (wat is nodig), documenten opstellen, bepalen welke onderzoeken moeten opnieuw worden uit gevoerd etc..

Bij de begeleiding maken wij gebruik van onze ervaringen met de bevoegde gezagen (gemeente of provincie) en kunnen we de knelpunten en discussiepunten aangeven. We brengen structuur in de plannen voor jullie onderneming en wat er exact aangevraagd wordt. Daarmee begeleiden we jullie tot het eind en geven advies over de conceptvergunning. Daarbij gaan we na of de voorschriften realistisch en uitvoerbaar zijn.

Voor industrie en bedrijven die het verzoek krijgen voor revisievergunning

De voorschriften die hangen aan een omgevingsvergunning milieu kunnen bepalend zijn voor de bedrijfsvoering. De kennis van jullie bedrijfsvoering is uitstekend, maar om dit te vertalen naar een vergunningsaanvraag kan een uitdaging zijn. Daar kunnen wij onze expertise inzetten. Vervolgens komen we samen tot een goede aanvraag en tot een realistische vergunning.

Offerte Revisievergunning milieu

Bedankt voor je interesse in onze dienstverlening. Vul hieronder je gegevens in. Een van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

  Organisatie

  Naam

  Functienaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Jouw vraag op opmerking

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (optioneel)

  Ja, graag!

  Gebruik dit formulier nooit om gevoelige gegevens door te sturen (zoals creditcardnummers, ID-codes of wachtwoorden).

  Whatsapp icon