Brand kan het einde betekenen van je bedrijf. Oostkracht10 kent de risico’s van gevaarlijke stoffen, weet hoe je ze veilig en efficiënt opslaat en hoe je de effecten van een calamiteit beperkt. Dat geldt voor grote tankterminals en voor kleinschaliger opslagen. Vanzelfsprekend stemmen we oplossingen af op je bedrijfsvoering, want je moet efficiënt kunnen blijven werken.

Oostkracht10 werkt in heldere stappen:

  • Eerst bepalen we de doelen: welke brandrisico’s wil je beperken en wat verlangen de wetgever en de verzekeraar?;
  • We analyseren de risico’s: wat kan er gebeuren, welke scenario’s zijn denkbaar?;
  • We kijken wat je tegen de risico’s kan doen. Daarbij kijken we naar bouwkundige maatregelen, installaties en de organisatie;
  • En ten slotte maken we helder welke restrisico’s overblijven.

Persoonlijk advies?

tom

Neem dan contact op met

Tom Reijers

Of mail Tom