fbpx
09 december 2021

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 11 november haar jaarplan voor 2022 gepresenteerd. Daar staat niet alleen in dat ze verder gaat onder de naam Netherlands Labour Authority (NLA), maar ook dat de organisatie gaat veranderen. Voor 2022 heeft ze 17 programma’s ingericht waarmee de belangrijkste arbeidsrisico’s worden aangepakt. Onder andere de sector Bouw & Infrastructuur en bedrijven met gevaarlijke stoffen krijgen te maken met aangescherpte inspecties. In dit artikel vatten we de belangrijkste programma’s voor ons vakgebied samen. Daarbij vertellen we ook hoe we jouw bedrijf kunnen helpen bij de voorbereidingen op deze inspecties.

Jaarplan (2022) Nederlandse Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie wil met haar jaarplan twee positieve veranderingen bewerkstelligen:

  • Meldingen en verzoeken van burgers en bedrijven effectiever en sneller registreren, beoordelen en opvolgen.
  • Programma’s maximaal richten op de belangrijkste arbeidsrisico’s. De inspectie gaat daarbij meer actief en reactief inspecteren.

Daartoe heeft ze 17 programma’s ingericht waarin het maatschappelijk belang staat beschreven, doelen worden gesteld en de aanpak wordt gepresenteerd. De programma’s zijn gericht op sectoren, thema’s, stelsels of meldingen. De belangrijkste programma’s voor ons vakgebied en onze partners zijn:

  • Bouw en infrastructuur (sectorprogramma);
  • Bedrijven met gevaarlijke stoffen (themaprogramma).

Programma Bouw & Infrastructuur

De arbeidsinspectie schetst de volgende uitdaging: “In deze sector zijn de marges klein, de deadlines strak en de ketens van onderaanneming lang en complex. De risico’s op ongezond, onveilig en oneerlijk werk(en) zijn dan ook aanzienlijk.

Daarvoor hebben ze de volgende aanpak bedacht: “Bij opdrachtgevers die de kennis en kunde missen om aan hun verplichtingen te voldoen, vinden eerder inspecties plaats. Met deze uitkomsten wordt vervolgens op bestuursniveau in gesprek gegaan. De inspectie stimuleert daarbij een cultuur van eerlijk, gezond en veiligheid werken.

De verplichtingen waar de inspectie op doelt, zijn onder andere:

  • Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
  • Het opstellen van een plan van aanpak met maatregelen (bijv. een V&G-plan in de bouw);
  • Het opstellen van een bedrijfsnoodplan en het inrichten van de bedrijfshulpverlening (BHV).

Oostkracht10 kan helpen bij het voldoen aan deze verplichtingen. Met onze Arbo Audit analyseren we jouw situatie en toetsen deze aan de relevante wet- en regelgeving. Hiermee is de RI&E in no-time weer actueel. We bedenken daarnaast de benodigde oplossingen en maatregelen. Voor  bijvoorbeeld bouwbedrijven en netbeheerders stellen we een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op.

Vervolgens is het zaak om het plan van aanpak door te voeren op de werkvloer. Werkt de veiligheidscultuur tegen? Met ons veiligheidscultuuronderzoek gaan we op zoek naar de onderliggende verklaring voor het gedrag dat werknemers vertonen in relatie tot veiligheidsmaatregelen. Uit dit onderzoek volgen voor u begrijpbare en heldere conclusies en aanbevelingen. Ook kunnen wij helpen bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan en crisisplan voor jouw organisatie, geheel op maat. Daarmee zorgen we voor een organisatie die adequaat kan handelen ten tijde van calamiteiten en noodgevallen.

Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen

 De Arbeidsinspectie schetst de volgende uitdaging: “Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven zo’n 3.000 (ex)medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een groot deel van de bedrijven is onvoldoende op de hoogte van risico’s.

Daarvoor hebben zij de volgende aanpak bedacht: “De inspectie gaat inspecteren op basis van het op wet- en regelgeving gebaseerde vierstappenmodel (inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging). Ze pakt ook ongevallen en klachten op die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen.

 Binnen die aanpak zijn de volgende acties bedacht:

  • het uitvoeren van ongeveer 1.200 inspecties op risico’s van (chronische) blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waarvan 180 bij Brzo-bedrijven;
  • deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties, in Brzo+-verband;
  • gerichte inspecties uitvoeren op procesveiligheidsrisico’s bij tenminste 50 bedrijven, die niet Brzo-plichtig zijn.

Oostkracht10 kan helpen bij het verbeteren van de veiligheidssituatie in jouw bedrijf. Met onze strategie voor het vierstappenmodel ondersteunen we jullie bij het terugbrengen van risico’s op blootstelling door inademing van of huidcontact met gevaarlijke- en CMR-stoffen. Hierbij maken wij een link naar milieurisico’s (lucht, water en bodem) door de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Hieronder verstaan we CMR- en PBT-stoffen. Vooral Brzo-bedrijven moeten hun zaakjes picobello op orde hebben. Naast het doorlopen van het vierstappenplan, ondersteunen wij ook bij het schrijven van het veiligheidsrapport voor Brzo-bedrijven. Hiermee toon je als bedrijf aan dat alle acute veiligheidsrisico’s (voor de omgeving, de medewerkers en het milieu) zijn geïdentificeerd en de benodigde maatregelen zijn genomen. Ook helpen wij bedrijven met het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen middels onder PGS15 Audit.

Hulp nodig?

Cornelis van Loon
Terug naar nieuws overzicht
Whatsapp icon