fbpx

Nieuws & blogs

23 juni 2020
Programma Risicobeheersing voor de Toekomst

Programma veilige en gezonde leefomgeving

De GGD, brandweer, GHOR en politie Gelderland-Midden werken al jaren samen in het adviseren van gemeenten over veiligheid en gezondheid in relatie tot (ruimtelijke) ontwikkelingen. Oostkracht10 is gevraagd om de ondersteunen bij het optimaliseren van deze samenwerking, o.a. in het licht van de komst van de Omgevingswet.

Lees meer
23 juni 2020
Programma Risicobeheersing voor de Toekomst

Programma Risicobeheersing voor de Toekomst

De afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Gelderland-Midden zocht ondersteuning bij het voorbereiden van de organisatie op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en de komst van de Omgevingswet. Oostkracht10 is gevraagd om de afdeling te helpen bij het vormgeven van de gewenste verandering.

Lees meer
20 april 2020
Omgevingsdienst IJsselland

Maatwerkopleiding externe veiligheid Omgevingsdienst IJsselland

Wij verzorgen in opdracht van de Omgevingsdienst IJsselland een maatwerkopleiding externe veiligheid. In de maatwerkopleiding wordt aandacht besteed worden aan zowel het huidige externe veiligheidsbeleid als het toekomstige omgevingsveiligheidsbeleid en de Omgevingswet.

Lees meer
13 maart 2020
Oostkracht10

Risicoberekening (QRA) containerterminal

In opdracht van CTT Rotterdam heeft Oostkracht10 een externe veiligheidsanalyse uitgevoerd voor de uitbreiding van de activiteiten op de containerterminal.

Lees meer
08 juli 2019
Brandblussen

Specialist risicobeheersing & Seveso

Bij een veiligheidsregio is een adviseur risicobeheersing (Seveso) weggevallen. Oostkracht10 vult de plek tijdelijk in. We zijn thuis in de thema's brandveiligheid, omgevingsveiligheid en Seveso.

Lees meer
02 juli 2019
Bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeenten

Milieuvisie gemeente Zwolle

Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken en leven. Als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is in de gemeente Zwolle een milieuvisie ontwikkeld.

Lees meer
Whatsapp icon