fbpx

Kwantitatieve risicoanalyse

Voor diverse opdrachtgevers, van overheden tot bedrijven, voert Oostkracht10 met regelmaat een kwantitatieve risicoanalyse uit, ook wel de ‘QRA’ genoemd. Met een QRA worden de risico’s met betrekking tot het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk gemaakt. Voor het uitvoeren van een QRA maken we gebruik van de voorgeschreven softwarepakketten: Safeti-NL voor inrichtingen, RBM II voor transport en Carola voor buisleidingen.

Resultaten QRA

De meest bekende resultaten die uit een QRA komen, zijn de afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (oftewel de PR-contour) en de hoogte van het groepsrisico. Deze resultaten worden door het bevoegd gezag gebruikt om beslissingen te nemen over de aanvaardbaarheid van risico’s in verband met gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben we in het Nederlands Externe Veiligheidsbeleid ‘harde grenzen’ gesteld aan bijvoorbeeld de aanvaarbaarheid van het plaatsgebonden risico.

Voordelen QRA

Wij horen wel eens dat een QRA als een beperkende factor wordt ervaren of als verplicht ‘sluitstuk’ wordt gezien om een aanvraag rond te krijgen. Oftewel, een instrument dat voornamelijk beperkingen oplegt en toekomstige ontwikkelingen in de weg kan zitten. Oostkracht10 steekt dit graag anders in. Wij zien een QRA juist als een bij uitstek geschikt instrument om tot een balans te komen tussen het borgen van de omgevingsveiligheid enerzijds en het bieden van ruimte en mogelijkheden voor huidige en toekomstige initiatieven anderzijds. We denken niet graag in belemmeringen, maar in kansen. Ons QRA-team zet de QRA dan ook op verschillende manieren in voor onze opdrachtgevers.

QRA als instrument in vergunningaanvraag

Met behulp van een QRA bepalen we de randvoorwaarden voor een vergunningaanvraag op het gebied van Externe Veiligheid. We kijken bijvoorbeeld naar welke gevaarlijke stoffen aangevraagd worden, in welke vorm, in welke hoeveelheid en ook op welke plaats. Hiermee bieden we een organisatie inzicht in de mogelijkheden binnen de (wettelijke) randvoorwaarden en voorkomen we verassingen in een later stadium. Lopen we tegen knelpunten aan, dan zetten we onze rekenkracht en creativiteit in om samen tot een passende oplossing te komen. Oostkracht10 heeft oog voor ondernemerschap. Ook bij een vergunningaanvraag is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. In de QRA kunnen we toekomstige (uitbreidings)plannen beschouwen en hierin verschillende varianten doorrekenen. Dit biedt inzicht en helpt bij het maken van een eerlijke afweging. Samen met onze opdrachtgever gaan we op zoek naar de variant die binnen de wettelijke kaders het beste past, toekomstbestendig is en aansluit bij de ambitie. Door op deze manier de QRA in te zetten, kunnen we de impact van veranderingen op het gebied van externe veiligheid vroegtijdig inzichtelijk én begrijpelijk maken. Hierdoor kunnen ondernemers op het juiste moment de juiste beslissingen nemen.

QRA als instrument voor ruimtelijke ontwikkeling

Wanneer binnen het invloedsgebied van een risicobron (bijvoorbeeld een inrichting met gevaarlijke stoffen of een buisleiding met gevaarlijke stoffen) een ontwikkeling gaat plaatsvinden (bijvoorbeeld het ontwikkelen van woongebieden), moet de impact van de ontwikkeling op het gebied van externe veiligheid in kaart worden gebracht en uiteindelijk worden afgewogen door het bevoegd gezag. Om een uitspraak te kunnen doen over de externe veiligheidsrisico’s, maken we een QRA met behulp van de voorgeschreven softwarepakketten (Safeti-NL, Carola en RBM II).  Vervolgens toetsen we de resultaten uit de QRA aan de geldende wet- en regelgeving en adviseren wij over de mogelijkheden en eventuele beperkingen op het gebied van externe veiligheid. Dit kan enerzijds aan de kant van de ontwikkelaar zijn en anderzijds aan de kant van het bevoegd gezag (bijvoorbeeld een gemeente).

QRA als instrument voor inzicht

Een QRA is in veel gevallen geen verplichting, bijvoorbeeld omdat drempelwaarden niet worden overschreden of het bedrijf een categoriale inrichting betreft waarvoor vaste afstanden zijn vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat gemeenten aanvullend inzicht willen in de risico’s die kunnen optreden bij een bedrijf. Met onze denk- en rekenkracht helpen we bevoegde gezagen om dit inzicht te verkrijgen. Door gebruik te maken van de QRA laten we zien wat de risico’s en effecten zijn die kunnen optreden. De resultaten vertalen we van ingewikkelde modellen en risicoberekeningen naar begrijpbare contouren en heldere analyses.

Hulp van Oostkracht10

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner met verstand van zaken wanneer je een nieuw project start of jouw bedrijf wilt uitbreiden? Oostkracht10 staat je graag ten dienst. Wij voeren een uitgebreide QRA voor je uit en helpen je ook verder wanneer de resultaten binnen zijn. Heb je nog vragen of ben je op zoek naar aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan je graag te woord.

Meer informatie over onze QRA-diensten

Via een klik op de onderstaande linkjes kun je meer informatie vinden over onze QRA-diensten:

QRA voor hogedruk aardgasleidingen met Carola

QRA voor transport met RBMII

QRA voor bedrijfsprocessen met Safeti.nl

Persoonlijk advies?

Stef van der Zee
Whatsapp icon