Milieucontouren stellen grenzen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Helemaal terecht. Maar het is niet zinnig als ontwikkelingen onterecht op slot staan. Oostkracht10 kijkt wat er wél kan. Kloppen de uitgangspunten nog? Is er door slimme oplossingen misschien meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt? En tot welke conclusie kom je als je belangen integraal afweegt: bouwen boven het spoor?!

Nieuwe ontwikkelingen vragen om veilige oplossingen. Voor een duurzamer energievoorziening bijvoorbeeld. Wat te doen met buurtbatterijen, de grootschalige opslag van batterijen, de impact van leidingen met waterstofgas, waterstofwijken en waterstoftankstations? We zetten onze denkkracht in.

Oostkracht10 kijkt goed, rekent nauwkeurig, denkt in kansen en laat mogelijkheden zien. We kennen de mogelijkheden: van opvangstelsels voor lekkende stoffen, tot ‘blinde gevels’ en goed ingerichte vluchtwegen. Met resultaat. Bedrijven kunnen misschien tóch uitbreiden, of er blijkt ruimte te zijn om een doods gebied aantrekkelijker en veiliger te maken.

Het resultaat? Optimaal ingerichte gebieden, winst door het opheffen van barrières, een betere ruimtelijke kwaliteit, sociale versterking en het benutten van waardevolle terreinen. Plus ruimte om verpauperde industrieterreinen een doorstart te geven.

Persoonlijk advies?

dirk jan

Neem dan contact op met

Dirk Jan de Boer

Of mail Dirk Jan