fbpx

Nieuws & blogs

23 juni 2020
Programma Risicobeheersing voor de Toekomst

Programma veilige en gezonde leefomgeving

De GGD, brandweer, GHOR en politie Gelderland-Midden werken al jaren samen in het adviseren van gemeenten over veiligheid en gezondheid in relatie tot (ruimtelijke) ontwikkelingen. Oostkracht10 is gevraagd om de ondersteunen bij het optimaliseren van deze samenwerking, o.a. in het licht van de komst van de Omgevingswet.

Lees meer
23 juni 2020
Programma Risicobeheersing voor de Toekomst

Programma Risicobeheersing voor de Toekomst

De afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Gelderland-Midden zocht ondersteuning bij het voorbereiden van de organisatie op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en de komst van de Omgevingswet. Oostkracht10 is gevraagd om de afdeling te helpen bij het vormgeven van de gewenste verandering.

Lees meer
20 april 2020
Omgevingsdienst IJsselland

Maatwerkopleiding externe veiligheid Omgevingsdienst IJsselland

Wij verzorgen in opdracht van de Omgevingsdienst IJsselland een maatwerkopleiding externe veiligheid. In de maatwerkopleiding wordt aandacht besteed worden aan zowel het huidige externe veiligheidsbeleid als het toekomstige omgevingsveiligheidsbeleid en de Omgevingswet.

Lees meer
02 juli 2019
Bouwsteen omgevingsveiligheid voor gemeenten

Milieuvisie gemeente Zwolle

Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken en leven. Als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is in de gemeente Zwolle een milieuvisie ontwikkeld.

Lees meer
01 juli 2019
Bouwsteen Omgevingsveiligheid

Bouwsteentraject Omgevingsveiligheid

Een inspiratiedocument omgevingsveiligheid. Aan de hand van vijf trajectbijeenkomsten is een inspiratiedocument opgesteld dat handvaten biedt bij het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie en een gemeentelijk omgevingsplan.

Lees meer
01 juli 2019
Oostkracht10

Internationale vergelijking Energietransitie en Veiligheid

In opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft Oostkracht10 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop omliggende landen omgaan met de veiligheidsuitdagingen rond nieuwe energiebronnen en -dragers.

Lees meer
Whatsapp icon